Tag Archives: σεμινάρια

Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού

Standard

Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς & Ικανότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης

6 Απριλίου 2013 | ΑΘΗΝΑ

Α. Θεματολογία Σεμιναρίου

Η εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς προσφέρει το τεχνολογικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη ικανοτήτων που οδηγούν στον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου με αυτισμό – αναπτυξιακές διαταραχές και στην κατάκτηση μιας όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητης διαβίωσης.
Η υποστήριξη θετικής συμπεριφοράς προσφέρει το λειτουργικό πλαίσιο για την ένταξη της συμπεριφοροαναλυτικής τεχνολογίας στο πρόγραμμα σπουδών. Η υποστήριξη της θετικής συμπεριφοράς είναι διακριτός κλάδος της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς (Carr, 1997), ο οποίος δίνει προτεραιότητα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ατόμου αλλά και όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή και θεωρούνται εν δυνάμει παράγοντες αλλαγής (Carr et al, 1992•2002). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό βασίζεται στις εμπειρικές ενδείξεις, στην αρχή της ομαλοποίησης και τις προσωποκεντρικές αξίες των εμπλεκόμενων οι οποίος αντιμετωπίζονται όχι ως τεχνίτες εκτελεστές αποφάσεων άλλων, αλλά ως αυτόνομοι επαγγελματίες, ικανοί δηλαδή για τη λήψη αφηρημένων αποφάσεων (Carr, 1997).
Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η συνεργατικότητα, η συμμετοχικότητα και ο προσωποκεντρικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός που αποτελεί ένα υποστηρικτικό συνοδευτικό μέσο εμπλουτισμού του ατομικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Wehmeyer et al, 2003), το οποίο μεταφέρει το κέντρο βάρους από το σύστημα παροχής ανθρωπίνων υπηρεσιών στο άτομο διερευνώντας τις προτιμήσεις, τις δυνατότητες τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Έτσι αντί να προσαρμόζεται το άτομο στο σύστημα, προσαρμόζεται το σύστημα στο άτομο. Στην ουσία αποτελεί μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή στατική συστημικοκεντρική προσέγγιση στην ειδική αγωγή που απλά τοποθετεί τον μαθητή σε μια από τις προϋπάρχουσες δομές (Mount, 1992), οι οποίες συχνά προσφέρουν προγράμματα σπουδών, τα οποία όντας ανελαστικά και μη προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή δεν οδηγούν στην ανάπτυξη των λειτουργικών ικανοτήτων του στο πραγματικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με τον συστημικοκεντρικό σχεδιασμό που αναλώνεται στην ανάπτυξη σχεδίων και προγραμμάτων στη βάση των αδυναμιών και των μειονεκτημάτων του ατόμου, ο προσωποκεντρικός σχεδιασμός εστιάζεται στην καταγραφή των δυνατοτήτων, των προτιμήσεων, των ενδιαφερόντων και των επιθυμιών του (Falvey et al, 1994) δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό πλαίσιο δράσης για την παροχή πρόσβασης σε μια ποιότητα ζωής χωρίς υποτίμηση και αποκλεισμό από την κοινότητα.
Από όλα τα μοντέλα προσωποκεντρικού σχεδιασμού η υποστήριξη θετικής συμπεριφοράς θεωρείται και είναι το πιο έγκυρο, αφού στηρίζεται στην τεχνολογία της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς προσφέροντας έτσι ένα τεχνολογικό υπόστρωμα, ασπίδα στον λαϊκισμό που μαστίζει το πεδίο της πράξης (Osborne, 2005).
Στόχος του σεμιναρίου είναι η τεχνική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στην τεχνολογία της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς για την διδασκαλία ικανοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης στο πλαίσιο του προσωποκεντρικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της υποστήριξης θετικής συμπεριφοράς.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο ή υποψήφιο εργαζόμενο του συστήματος παροχής ανθρωπίνων υπηρεσιών (σε λογοθεραπευτές, σε εκπαιδευτικούς, σε παιδαγωγούς, σε ψυχολόγους, σε επαγγελματίες υγείας-ειδικής αγωγής) και σε γονείς ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές.

Β. Περιεχόμενα Επιμόρφωσης
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: 10.30 – 12.30
1. Από την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς στην Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς
• Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
• Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς
• Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός

2. Προσωποκεντρικός σχεδιασμός
• Μοντέλα προσωποκεντρικού σχεδιασμού
• Συμμετοχική έρευνα δράσης
• Καταγραφή ενισχυτών
• Ανάλυση απόστασης
• Καταγραφή στόχων

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: 13.00 – 15.00
3. Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς και ανάπτυξη ικανοτήτων
• Ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης
• Κοινωνικές ικανότητες
• Επικοινωνιακές ικανότητες
• Ικανότητες αναψυχής και συμμετοχής στην κοινότητα
• Ικανότητες προεπαγγελματικής εκπαίδευσης

4. Παραδείγματα Εφαρμογής

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΛΗΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 15.00 – 15.30

ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Γ. Ομιλητής

Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας και του Πανεπιστημίου της Ουαλίας (Δίπλωμα Ανωτάτων Σπουδών στην Εκπαίδευση στις Σοβαρές Μαθησιακές Δυσκολίες, Master στην Διαχείριση της Ειδικής Αγωγής, Διδακτορικό της Φιλοσοφίας στην αυτοτραυματική συμπεριφορά).
Προσφέρει τις υπηρεσίες του ως διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείου Γιάννουλης, και στο New York College όπου επιβλέπει διατριβές επιπέδου MPhil του Πανεπιστημίου του Bolton.
Από το 2001 έως το 2012 διετέλεσε εντεταλμένος διδασκαλίας στο Διδασκαλείο Δ. Γληνός του Α.Π.Θ., όπου δίδαξε τη θεματική της υποστήριξης της θετικής συμπεριφοράς, ενώ από το 2007 έως το 2012, επιστημονικός συνεργάτης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Π.Θ., όπου δίδαξε τις θεματική της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς στον αυτισμό και την θεματική της ανάπτυξης ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης).
Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην έρευνα των αναγκών του πεδίου της πράξης για την ανάπτυξη εμφανών προγραμμάτων επιμόρφωσης και την παροχή της κατάλληλης διαχειριστικής και κοινωνικής υποστήριξης. Τύχη αγαθή, η σύνθεση της πρακτικής και της ερευνητικής ενασχόλησης του επιτρέπει να διερευνά στην πράξη την βιωσιμότητα προτεινόμενων θεωρητικών λύσεων σε θέματα όπως η αντίσταση στην αλλαγή και η επαγγελματική εξουθένωση.
Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτες διεθνείς επιθεωρήσεις ενώ έχει κάνει παρουσιάσεις σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Η.Π.Α.
Μέλος της Ένωσης Υποστήριξης της Θετικής Συμπεριφοράς

Γραμματεία σεμιναρίου – Εγγραφές

Για δηλώσεις συμμετοχής, αναλυτικές πληροφορίες και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της ημερίδας καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων συμμετοχών είναι συγκεκριμένος.

Τel.: 2310 230545 Fax: 2310 230415 Mailto: info@e-employ.gr
(Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 19:00 καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή)
ή επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο :

http://adf.ly/LX3Qb για το αναλυτικό πρόγραμμα

Προγράμματα κατάρτισης από το ΕΑΠ

Standard
Νέα προγράμματα κατάρτισης σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών θα υλοποιήσει µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
 
Τα προγράµµατα που απευθύνονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία, είναι τα εξής:
 
– ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Βασικές έννοιες και µέθοδος αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτιωσης δεξιοτήτων διοίκησης
Διάρκεια 7 εβδομάδες
 
– ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Βασικές έννοιες και µέθοδος αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτιωσης δεξιοτήτων πωλήσεων
Διάρκεια 7 εβδομάδες
 
Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 2 Απριλίου 2013. Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι διαρκής και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα προγράμματα κατάρτισης θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013.
 
Με την πιστοποίησή της ολοκλήρωσης του προγράµµατος κατάρτισης οι συµµετέχοντες λαµβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης. Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισής οι συµµετέχοντες έχουν διαρκή υποστήριξη από µέλος ∆ΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου µε πολυετή εµπειρία σε αυτή τη µορφή εκπαίδευσης. Το µέλος ∆ΕΠ του ΕΑΠ δρα ως Σύµβουλος-Καθηγητής του συµµετέχοντα στη διαδικασία κατάρτισης.
 
Κόστος συμμετοχής: Λόγω των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών, τα προγράµµατα προσφέρονται µε σηµαντική µείωση των διδάκτρων τους προς όλους, ούτως ώστε το τελικό κόστος συµµετοχής σε κάθε πρόγραµµα να διαµορφώνεται όπως παρακάτω: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 160 € ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 160 € Στο παραπάνω κόστος συµµετοχής συµπεριλαµβάνεται και η χορήγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης.
 
Πως μπορείτε να λάβετε πληροφορίες και αιτήσεις:
 
- Τηλεφωνώντας στο 2610367457 ή στο 6945401441 καθηµερινά 9:00-10:00 πµ ή 3:00 – 5:00 µµ ή 
 
– Με επίσκεψή σας 11-29 Μαρτίου (κάθε ∆ευτέρα 8:30 – 10:30 πµ και Παρασκευή 5-7 µµ) στα γραφεία του προγράµµατος (3ος όροφος, αίθουσα Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών) των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου στην Αθήνα, που βρίσκονται στη Λεωφόρο Συγγρού 23.
 
 

 

Aside

04-03-13 Ανακοίνωση προεπιλεγμένων υποψηφίων για το σεμινάριο Pestalozzi στη ΛΕΤΟΝΙΑ

Σεμινάρια και Εργαστήρια από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Standard

OPA grafeiodiasyndesis

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ, στα πλαίσια λειτουργίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), διοργανώνει κύκλο εργαστηρίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 σε συνεργασία με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Στόχος του Γραφείου είναι αυτός ο κύκλος εργαστηρίων να εμπλουτιστεί και να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μπορούν να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές και απόφοιτοι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου.

Στα link που παρατίθενται στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον κύκλο εργαστηρίων καθώς και την φόρμα δήλωσης συμμετοχής.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Κύκλου Εργαστηρίων
Δήλωση Συμμετοχής

 

Μερικές πληροφορίες για τα εργαστήρια:
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε έναν (1) από τους δύο (2) πανομοιότυπους κύκλους εργαστηρίων (από άποψη περιεχομένου). Κάθε κύκλος έχει συνολική διάρκεια εννέα (9) ώρες, επιμερισμένες σε τρεις (3) εισηγήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών.
• Η οριστικοποίηση της συμμετοχής σας γίνεται με επιβεβαιωτικό προσωπικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα αφορά τον συγκεκριμένο κύκλο (Ά ή ΄Β) στον οποίο έχετε κατοχυρώσει θέση συμμετοχής.
• Τα εργαστήρια απευθύνονται σε φοιτητές και απόφοιτους Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα συμπλήρωσης της δήλωσης συμμετοχής.
• Ο αριθμός των συμμετεχόντων κάθε κύκλου είναι περιορισμένος (30 άτομα ανά κύκλο).
• Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση του κύκλου (χωρίς απουσίες και στις 3 εισηγήσεις του κάθε κύκλου) θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
• Όλα τα εργαστήρια έχουν διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα.

Πηγή: career.aueb.gr

Επιστημονική κατάρτιση και ψυχική ευημερία του εκπαιδευτικού, διημερίδα επιμόρφωσης, από τον ΠΑΣΥΚΑΓ

Standard

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 9 ΚΑΙ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΣΤΟ «ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.) προκειμένου να βοηθήσει όλους τους συναδέλφους γαλλικής, αλλά και  τους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων, να εμπλουτίσουν τις διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές τους και να αναπτύξουν τεχνικές που θα βελτιώσουν την αυτογνωσία και αυτοεκτίμησή τους, διοργανώνει στις 9 και 10 Μαρτίου  2013, ημέρες Σάββατο και Κυριακή, στο ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, (Μαρασλή 4, Αθήνα 13245, στάση Μετρό «Ευαγγελισμός»), διημερίδα επιμόρφωσης, με βιωματικά σεμινάρια Νέων Τεχνολογιών, διδακτικής, παιδαγωγικής, ερευνητικών εργασιών, αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών μέσα στην τάξη καθώς και στην ηθική στήριξη του εκπαιδευτικού στην καθημερινότητά του.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καθηγητές γαλλικών αλλά και όλοι οι δάσκαλοι και καθηγητές που το επιθυμούν. Οι συμμετέχοντες μπορούν όλοι ανεξαιρέτως να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις στο αμφιθέατρο  και οφείλουν να επιλέξουν από κάθε κύκλο σεμιναρίων το σεμινάριο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, αφού τα σεμινάρια με την ίδια θεματική, θα υλοποιούνται ταυτόχρονα. Σας ενημερώνουμε ότι θα διατεθεί χώρος στάθμευσης στην αυλή του Διδασκαλείου. Στη λήξη της διημερίδας θα διανεμηθούν σε όλους βεβαιώσεις συμμετοχής. Η διημερίδα έχει ζητηθεί να τελεί υπό την Αιγίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.pasykaga.gr/gr/news2.asp?id=1293