Επανήλθαν τα προνόμια των αθλητών

Με τον νέο νόμο που έφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Αθλητισμός κ. Γιάννης Ιωαννίδης και ψηφίστηκε την Τετάρτη στην Ολομέλεια, διευρύνεται ο αριθμός των διακεκριμένων αθλητών που δικαιούνται οικονομικά πριμ και εισαγωγή στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις ή μπόνους εισαγωγής.

Με τον νέο νόμο, διακεκριμένοι αθλητές θεωρούνται όσοι κατέκτησαν:

1. 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες.
2. 1η έως 8η θέση σε παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών, γυναικών, νέων ανδρών, νέων γυναικών, εφήβων, νεανίδων, παίδων, κορασίδων,
3. 1η έως 8η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών.
4. 1η έως 3η θέση σε Μεσογειακούς Αγώνες.
5. 1η έως 3η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες νεότητας.
6. 1η έως 3η θέση σε Πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών.
7. 1η έως 3η θέση σε Πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες.
8. 1η έως 3η θέση σε Παγκόσμιους σχολικούς αγώνες.
9. Οσοι πετύχουν ή ισοφαρίσουν παγκόσμια ή ευρωπαϊκή επίδοση όλων των κατηγοριών.

Ειδικότερα:
Όσοι κατακτούν 1η έως 6η θέση σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες ή παγκόσμια πρωταθλήματα,
1η έως 3η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, ή
ισοφαρίζουν παγκόσμιες ή ευρωπαϊκές επιδόσεις
«εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ της προτίμησής τους, καθ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων».

Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η ή 8η θέση σε Ολυμπιακούς ή
Παγκόσμιους αγώνες ανδρών, γυναικών, νέων ανδρών, νέων γυναικών, εφήβων, νεανίδων, 4η έως 8η θέση σε Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών, γυναικών,
1η έως 3η θέση σε Παγκόσμια πρωταθλήματα παίδων κορασίδων,
1η έως 3η θέση σε Ολυμπιακούς αγώνες νεότητας και Παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, ισοφαρίζει παγκόσμια ή ευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών, νέων γυναικών, εφήβων, νεανίδων, «εισάγεται στα ΤΕΦΑΑ καθ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων».
Οι αθλητές αυτής της κατηγορίας, όπως και όσοι κατατάσσονται στην τριάδα των Μεσογειακών Αγώνων, εφόσον δεν προτιμήσουν τα ΤΕΦΑΑ και θέλουν να εισαχθούν σε ΑΕΙ, πριμοδοτούνται με προσαύξηση 30% των μορίων τους.

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για είσοδο σε ΑΕΙ & ΤΕΙ αθλητών που κατέκτησαν 1η έως 3η νίκη Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες

Στο ΦΕΚ 24Α/2013 και στο άρθρο 38 αναφέρεται:
7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 10% για την 1η νίκη, 8% για τη 2η νίκη και 7% για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως σωματείων.
Δεν αναγνωρίζεται η διάκριση η οποία σημειώνεται από μαθητή−τρια – αθλητή−τρια, που μεταγράφεται είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε άλλο είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής κατά το σχολικό έτος της διάκρισης όσον αφορά στα ομαδικά αθλήματα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει, όταν αφορά μαθητή−τρια – αθλητή−τρια που ήταν μόνιμος−η κάτοικος της αλλοδαπής και για πρώτη φορά μετεγγράφεται σε Λύκειο της ημεδαπής ή σε μαθητήτρια – αθλητή−τρια που ο ασκών την επιμέλειά του−της εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή.
Σε περίπτωση που μαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης  για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές−τριες που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. Οι αθλητές−τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του−της χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 7 της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της
ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι..

Ένα παράδειγμα για υποψήφιο με 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες. Σε αυτή τη κατηγορία παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..
Έστω ένας μαθητής θέλει να περάσει στο ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας Λαμίας που πέρσι η βάση ήταν για τη Γενική Σειρά: 14810 μόρια. Αυτός ο υποψήφιος για να περάσει με την προσαύξηση του 7% πρέπει να έχει τα ελάχιστα μόρια x που υπολογίζονται από την εξίσωση:
x+0,07*x=0,9*14810 =>1,07x=13.329=> x=12.457 μόρια
Αφού έχει αυτή την ελάχιστη βάση μπορεί να διεκδικήσει το 3% των θέσεων (20% των θέσεων στα ΤΕΦΑΑ). Δηλ. στη σχολή αυτή υπάρχει κέρδος 2353 μορίων που αντιπροσωπεύει το 16% της κανονικής βάσης (14810).
Για τη Νομική Θεσ/νίκης: x+0,07*x=0,9*18715=> x=15.742 μόρια Δηλ. στη σχολή αυτή υπάρχει κέρδος 2973 μορίων που αντιπροσωπεύει το 16% της κανονικής βάσης (18715)

Για την εγκύκλιο κάντε κλικ στην εικόνα:

αθλητές

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s